страница_глава_бг

Средства за дезинфекција

Листа на производи
Средства за дезинфекција
Име на производ Спецификација Квалитет Пакети
раствор од повидон јод 10% Национален стандард Пакет за раствор: 500ml/шише,1L/шише,5L/шише, 100L/Бапан, 200L/Бапан.

Пакување за прав: 500гр/торба, 1кг/торба, 20кг/торба, 25 кесичка/торба.

Пакувањето може да се прилагоди по барање.

раствор од повидон јод (за водна употреба) 10% Национален стандард
Разредете раствор на глутаралдехид 5% Национален стандард
Разреден раствор на глутаралдехид (за водна употреба) 10% Национален стандард
Концентриран раствор на глутаралдехид 20% (g/g) Национален стандард
раствор на бензалкониум бромид /// Национален стандард
Раствор на глутаралдехид бензалкониум бромид (за водна употреба) 100 g: глутаралдехид 10 g + бензалкониум бромид 10 g Национален стандард
раствор на бензалкониум бромид 45% 45% Национален стандард
Триметиламониум хлорид Солутон 10% Национален стандард
Составен раствор на јод (за водна употреба) /// Национален стандард
Раствор на глутаралдехид декаметиламониум бромид 100 g: глутаралдехид 5 g + декаметилламониум бромид 5 g Национален стандард
Натриум дихлороизоцијанурат полиформалдехид во прав (за свилена буба) 250 g: натриум дихлороизоцијанурат 190 g + полиформалдехид 60 g Национален стандард
Бромохлорохидрин во прав (за водна употреба) 24% Национален стандард
Бромохлорохидрин во прав 30% Национален стандард
Прашок од комплекс на калиум моноперсулфат Ефективен хлор > 10,0% Национален стандард
Соединен полиформалдехид во прав (за свилена буба) 250гр Национален стандард
Натриум тиосулфат во прав (за водна употреба) 90% Национален стандард
Натриум перкарбонат (за водна употреба) /// Национален стандард
Цинк сулфат трихлороизоцијануринска киселина во прав (за водна употреба) 100 g: 70 g цинк сулфат (ZnSO4 · H2O) + 30 g трихлороизоцијанурична киселина (содржи 7,5 g ефективен хлорид) Национален стандард